Chính sách bảo mật thông tin

NNK biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của NNK, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên nnk.com.vn phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

* Mục đích và phạm vi thu thập:

  • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website NNK bao gồm: email, điện thoại. Đây là các thông tin mà NNK cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đặt câu hỏi hoặc gửi thông tin phản hồi về Công ty.

* Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;
  • Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ với khách hàng
  • Thời gian lưu trữ thông tin
  • Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng.Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về khách hàng đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Số 19 Đường NB2, KDC Phường Phú Thuận (La Casa), P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM hoặc Hotline: 0768 966 399